Joacim Eronen, VD Upplands Energi

Hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan

Upplands Energi  har den 3 december 2021, tecknat ett hållbarhetslöfte på Uppsala slott med Länsstyrelsen i Uppsala län, då klimatpåverkan är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Genom hållbarhetslöften med konkreta åtgärder höjer vi gemensamt ambitionsnivån och ökar takten på klimatarbetet.

Som företag är Upplands Energi aktiva i omställningen till det fossilfria samhället. Detta  genom att tillhandahålla ett funktionellt Elnät samt utvecklar affären med Energiprodukter som driver konverteringen till ett fossilfritt samhälle. Våra energiprodukter; SolEl, Värmepumpar och Laddinfra samt Elavtal med hundra procent fossilfri elenergi till våra kunder är en del i vårt åtagande i vårt hållbarhetslöfte.

Upplands Energi bryr sig om miljön och våra barns framtid genom energilösningar som bygger ett hållbart samhälle.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice