Ulva Kvarn,  effekt 200kW (normal årsproduktion 800 MWh/år)

Ursprungsmärkt vattenkraft

Med ursprungsmärkt vattenkraftsel får du en garanti att den el du förbrukar kommer från ett svenskt vattenkraftsverk. Ursprungsgarantier är ett bevis på att elen är producerad med förnybara energikällor och regleras av EU-direktiv.

Du kan som tillval till ditt elavtal välja ursprungsmärkt el från vattenkraft.