Upplands Energi AB

Upplands Energi

Söndagen den 5 maj 1918 är ett speciellt datum för Upplands Energi. Då togs beslutet av privata entreprenörer att elektrifiera den uppländska bygden, ett beslut som var starten och grunden till dagens Upplands Energi.

 

Joacim Eronen VD

Moderföretaget i koncernen är Upplands Energi ek. för. Ett företag som äger transformatorstationer samt kraftledningar och erbjuder distribution av energi inom eget nätområde. Upplands Energi ek. för. är ett medlemsägt företag där ägarna består av fastighetsägare och rörelseidkare inom Upplands Energis elnätsområde. Upplands Energi ägs av upplänningar!
 
Dotterbolaget Upplands Energi AB erbjuder fossilfri el till alla privatpersoner och företag.

Dotterbolaget Upplands Energi Produkt & Miljö AB erbjuder Värmepumpar, SolEl anläggningar samt Laddinfra till alla i hela Uppland.

Våra kompetenta medarbetare samt gedigna historik medför att Upplands Energi är en trygg och kostnadseffektiv energipartner för alla upplänningar!

Vår vision

Upplands Energi är ett aktivt energiföretag med Sveriges mest nöjda kunder. Vi förenklar kundernas vardag och är den självklara lokala energipartnern i Uppland. 

Ägardirektiv

Upplands Energi skall leverera rätt nättjänstkvalité med bibehållandet av en skälig nättariff. Företaget skall även utifrån affärsmässiga grunder tillgodose kundernas behov av el och energiprodukter med tillhörande tjänster.

Affärsidé

Upplands Energi bedriver eldistribution samt handel med elenergi och energiprodukter med ett starkt fokus på den lokala uppländska marknaden. Upplands Energi bryr sig om miljön och våra barns framtid genom energilösningar som bygger ett hållbart samhälle.


Företagsfakta

Koncernens omsättning är ca 350 miljoner kronor per år.

Affärsområden: Elnät, Elhandel och Energiprodukter
 

Stödfunktioner: Kundservice, HR och Ekonomi

Adress: Ramsjövägen 46, 743 63 Björklinge
 

Protokoll från det historiska ögonblick då företaget bildades 5 maj 1918.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice