Bra att tänka på

Här kommer några förslag på vad som är bra att tänka på vid kontakt med elsäljare.

Se till att ni jämför samma priser, fast pris, rörligt pris eller tillsvidarepris. Ett fast pris kan ibland verka dyrare om det jämförs med en månad när det rörliga priset var lågt. Ett rörligt pris kan man aldrig veta vad det blir i framtiden och det är ju för tiden framåt du förväntas ingå avtal. Ta reda på alla avgifter som kan tillkomma: Fast avgift, fakturaavgift m.m - avgift som kan verka liten när dem är uträknade per dag men gör en avsevärt högre avgift per år än man har tänkt sig.

Kontrollera om du redan har ett fast avtal. Har du ett fast avtal med Upplands Energi eller någon annan elleverantör är avtalet bindande. Tänk på att om du vill bryta avtalet måste du betala en avgift. Du har oftast information gällande avtalsperiod på din faktura.

Vilket pris du har idag har inte elsäljaren en aning om, om inte du har talat om vad det är. Var därför observant när säljaren lovar dig att du kommer att spara flera tusen kronor utan att säljaren ens vet ditt nuvarande elpris.

Några viktiga saker att tänka på när du pratar med försäljare:
• Ingår elcertifikatsavgiften i kWh priset? Vad är elcertifikatetsavgiften på det rörliga priset?
• Vad är ert påslag på det rörliga elpriset? Använder ni Nordpools månadsmedel, eller volymvägt månadsmedel för det rörliga elpriset?
• Har ni engångsavgift? Vad är månads/årsavgiften?
• Har ni faktureringsavgift?
Lämna aldrig ut fullmakt via telefoninspelning, många kunder är inte medvetna om att samtalet spelas in för att sedan användas som fullmakt. Utnyttja ångerrätten om du blir överflyttad till ett annat elhandelsbolag utan din vetskap!

Ångerrätt på 14 dagar har du alltid om du tecknar avtal vid telefonförsäljning. Ångerrätten börjar gälla från den dagen du fått bekräftelsen med information om ångerrätt. Ångerrätt gäller inte alltid om du tecknar ett avtal "på stan". Kontrollera alltid vad det står om ångerrätten i avtalet innan du skriver på. Om du ångrar dig ska du kontakta bolaget som har registrerat dig som kund och förklara att du ångrat dig.

Säg aldrig JA till något du känner dig osäker på.

Vid frågor angående telefonförsäljning kontakta vår Kundservice på 018-67 84 00