Anvisat elavtal

För att få el till din bostad måste du ha två avtal. Ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet genom vilket elen distribueras. Samt ett elhandelsavtal med det elhandelsföretag som du köper elen av.

Om du själv inte kontaktar något elhandelsföretag när du flyttar in anvisar elnätsföretaget dig till en elhandlare. Upplands Energi ek.för. anvisar inflyttade kunder som ej gjort något val till Upplands Energi AB. Som nyinflyttad får du omgående information gällande anvisat elavtal och dess villkor. 

Anvisat avtal förändras varje månad beroende på utfallet för Rörligt elpris Standard (se Rörligt elpris) + påslag.
Denna avtalsform medför ett högre elpris för dig som kund.
Om inget val görs under 3 månader övergår Anvisat elavtal till Tillfälligt elavtal. 

Nuvarande påslag är 23 öre/kWh. 

Nuvarande fast månadsavgift är 30 kr.
Ingen uppsägningstd eller bindningstid.

På fakturan ser du din avtalsinformation under rubriken Elhandel.

Anvisat pris för April 2024

ElprisVarav Elcert.MomsTotalt
89,100,822,28111,38
Årsavgift: 360 kr inklusive moms.

Jämförpriser Anvisat elavtal

Jämförpriser enligt Konsumentverkets föreskrifter. Årsförbrukning (öre/kWh)

2.000 kWh/år5.000 kWh/år20.000 kWh/år
129,37118,57113,17

I jämförpriserna ingår förutom totalpris även den fasta årsavgiften – utslagen på resp. årsförbrukning. 

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument resp. näringsidkare ( EL2012K resp. EL2012N ).

Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsbolag (Särskilda avtalsvillkor)