Anvisat och Tillfälligt pris

För att få el till din bostad måste du ha två avtal. Ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet genom vilket elen distribueras. Samt ett elhandelsavtal med det elhandelsföretag som du köper elen av.

Om du själv inte kontaktar något elhandelsföretag när du flyttar in anvisar elnätsföretaget dig till en elhandlare. Upplands Energi ek.för. anvisar inflyttade kunder som ej gjort något val till Upplands Energi AB. Som nyinflyttad får du omgående information gällande anvisat avtal och dess villkor. 

Anvisat avtal och Tillfälligt elavtal förändras varje månad beroende på hur utfallet är för Rörligt elpris Standard (se Rörligt elpris) + påslag. Dessa avtalsformer medför ett högre elpris.

Efter 3 månader övergår Anvisat avtal till ett Tillfälligt avtal.

Nuvarande påslag är 19 öre/kWh. 
Nuvarande fast månadsavgift är 30 kr.
Ingen uppsägningstd eller bindningstid.

På fakturan ser du din avtalsinformation under rubriken Elhandel.

Anvisat och Tillfälligt pris för augusti 2023

Elpris inkl. elcertifikatMomsTotalt
95,7515,4077,75
Årsavgift: 360 kr inklusive moms.

Jämförpriser Anvisat elavtal

Jämförpriser enligt Konsumentverkets föreskrifter. Årsförbrukning (öre/kWh)

2.000 kWh/år5.000 kWh/år20.000 kWh/år
95,7584,9579,55

I jämförpriserna ingår förutom totalpris även den fasta årsavgiften – utslagen på resp. årsförbrukning. 

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument resp. näringsidkare ( EL2012K resp. EL2012N ).

Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsbolag (Särskilda avtalsvillkor)