Sponsring – Uppland Energis riktlinjer

Varför vi sponsrar
Upplands Energis mål är att vara en positiv kraft i vårt gemensamma uppländska samhälle.

Vi vill via vårt samhällsengagemang bygga relationer med inriktning mot områdena miljö, hälsa, kultur, idrott, barn samt äldre. Insatsen eller arbetet bör tydligt vara utfört i Uppland samt tillföra vårt gemensamma uppländska samhälle en utveckling och förbättring. Bara i Uppland. Det är det som gör oss verkligen unika jämfört med andra energiföretag
 
Sponsring handlar inte om att skänka bort pengar. Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan två parter, som valt att samverka med varandra. Upplands Energis sponsring av en förening/verksamhet bygger på en ömsesidig nytta. Vi månar om att våra sponsringssamarbeten ska ge ett mervärde för både den sponsrade föreningen/verksamheten som för Upplands Energi.

Krav
Vi sponsrar inte organisationer med budskap som kan uppfattas som politiska eller religiösa. Inte heller verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Ett krav är att organisationer och föreningar skall ha både flick-/dam- och pojk/herrverksamhet då mångfald och jämställdhetsperspektivet är viktigt. Det uppnår vi genom bl.a. att aktivt och medvetet omfördela budgeten för sponsring för att större andel ska gå till sociala projekt och en jämnare fördelning mellan dam- och herridrott.

Hur vi sponsrar
Någon typ av motprestation gäller för alla som ingår i sponsoravtal med Upplands Energi. Vilken typ av uppdrag det blir är beroende på föreningens/verksamhetens möjligheter och Upplands Energis behov och önskemål. Vårt sponsorarbete bygger på samarbetsavtal, i nära dialog med respektive samarbetspartner definierar vi ett konkret innehåll i sponsringen.

Sponsringen kan utgöras av en summa pengar men vi ser gärna att Upplands Energis del i sponsringen omfattar det vi är bäst på, våra energiprodukter och tjänster.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice