Om du är missnöjd

Om du inte är nöjd vill vi försöka lösa ärendet direkt med dig, vi anstränger oss alltid för att vara så tydliga som möjligt.

Ibland kanske vi inte lyckas hela vägen, och då är vi tacksamma om du säger till. Vi kan bara bli bättre om vi får reda på när det blivit något fel. 

Ångerrätt

När du köper en vara eller tjänst på distans på eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. För att ångra ett avtal med oss tar du kontakt med kundservice via telefon 018-67 84 00 eller via mail på kundservice@upplandsenergi.se. Använd gärna konsumentverkets egen ångerblankett, den hittar du här

Reklamation

Blir du inte nöjd med vårt svar ber vi dig skicka en skriftlig reklamation. Har du ett ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada samt person- eller sakskada, ska även dessa anspråk anges i din reklamation.

Rådgivning

För rådgivning kan du alltid vända dig till konsumentvägledningen alternativt de kommunala energirådgivarna i den kommun du bor i eller till Konsumentverket www.konsumentverket.se. Även Konsumenternas energimarknadsbyrå www.konsumenternas.se ger dig opartisk och kostnadsfri vägledning om elmarknaden.

Prövning och omprövning

Känner du dig inte nöjd med ett utfall som vår ärendehantering har medfört så kan du gå vidare för att få ditt ärende prövat. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, allmän domstol (tingsrätt) samt Energimarknadsinspektionen www.ei.se finns och kan pröva ditt ärende beroende på vilken fråga det handlar om.