100% fossilfritt, alltid

Alla våra elavtal är fria från fossila bränslen. 100% fossilfritt som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp och är baserade på en mix av vatten, vind, kärnkraft och sol.

Priserna avser Sveriges elområde 3. Kontakta oss för prisuppgift i annat elområde.

Elförbrukning över 50 000 kWh/år? Kontakta oss för avtalsförslag för din verksamhet, förening eller företag.

Månadsavgift, Fasta avtal: 25 kr/månad inklusive moms.

Månadsavgift, Rörliga avtal: Vid förbrukning över 15 000 kWh/år 12,50 kr/mån inklusive moms .
Vid förbrukning upp till 14 999 kWh/år 25 kr/månad inklusive moms.

Prova el till Lokalpris 3 månader gäller endast nya elhandelskunder.

OBS ! Startdatum för fasta avtal gäller tidigast från datumet inom parentes. Om t.ex startdatum försenas beroende på ej påverkbara faktorer har Upplands Energi rätt att justera priset på avtalet.

1. Välj bland våra avtalsformer

2. Gör ett miljöval

+ 2,6 öre/kWh exklusive moms
+ 1,5 öre/kWh exklusive moms
+ 1,5 öre/kWh exklusive moms
+1,5 öre/kWh exklusive moms
+0 öre/kWh

3. Tillval

4. Ny / befintlig kund

  

5. Fyll i dina uppgifter

OBS! Det måste vara den person som står på elnätsavtalet vars uppgifter du fyller i här.

Nyinflyttning
Kundtyp   
Välj startdatum
För- och efternamn
Person/org-nummer
Faktureringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-post
SNI-kod
Eventuell kampanjkod
Hur hittade du oss?

6. Anläggningsinformation

Boendetyp      
Årsförbrukning kWh/år
Anläggningsadress
Postnummer
Ort
Anläggnings-ID
Områdes-ID
Övriga upplysningar

Läs mer i vår policy som förklarar hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Allmänna avtalsvillkoren