För installatören

För- och färdiganmälan

För att förenkla hanteringen finns här ett antal specifika för- och färdiganmälan-blanketter för att hantera elanslutningsärenden. Blanketterna går att fylla i på webben men måste därefter skrivas ut och skickas in till oss. De blåmarkerade rutorna måste fyllas i.