Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkoren har tillkommit efter en överenskommelse mellan branschföreningen Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Klicka på respektive länk nedan för att se avtalsvillkoren, de kan även beställas via telefon: 018-67 84 00 eller e-post: kundservice@upplandsenergi.se

Ladda ner villkoren

avtalsvillkor för elnätsföretag till konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsumenterLadda ned
ElnätNät 2012 K (rev 2)

avtalsvillkor för elnätsföretag till näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkareLadda ned
ElnätNät 2012 N (rev 2015)
Anslutning av elektriska högspänningsanläggningarNät 2012 H (rev)