Trädfällning nära elledning

Om du eller din entreprenör ska fälla träd på din fastighet, i farlig närhet av Upplands Energis elledningar, vill vi att du kontaktar oss i god tid innan så att vi kan vara med och bevaka att elledningen inte kommer till skada.

Bevakningen är kostnadsfri om du kontaktar oss senast sju dagar innan arbetet påbörjas. Kontakta vår kundservice på email: kundservice@upplandsenergi.se eller telefonnummer 018-67 84 00.

Behöver du hjälp med trädfällningen anlitar du en entreprenör med rätt kompetens för arbetet.

Om du fäller ett träd som skadar elledningen utan att ha ansökt om trädbevakning från oss måste du betala för reparationen av elledningen.

Vid akut fara?

Om ett träd lutar mot en elledning eller ser ut att kunna falla mot en elledning kontakta vår Eldriftledare omgående på telefon

OBS Om ett träd redan fallit över ledningen – GÅ INTE NÄRA! Ring oss omedelbart.