Byte av elhandelsföretag

Om du bor utanför Upplands Energis elnätsområde och vill ha oss som elhandelsföretag.

Kontrollera att du inte har ett bundet avtal med ditt nuvarande elhandelsföretag.
Teckna avtal med oss via hemsidan, e-post eller telefon, du får sedan en avtalsbekräftelse. Vi gör en kreditupplysning på dig och skickar en anmälan om leverantörsbyte till ditt elnätsföretag. Vi fakturerar din elhandelskostnad i efterskott, normalt enligt din faktiska elförbrukning. Ditt elnätsföretag fortsätter att skicka fakturor för elnätskostnaden.


Hur snabbt kan man byta elhandelsföretag?

Elhandelsföretaget måste skicka sin anmälan till elnätsföretaget minst 14 dagar innan bytet kan ske. Kontakta ditt elhandelsföretag och säg upp det nuvarande avtalet. Ta för säkerhets skull reda på hur lång uppsägningstid du har på ditt avtal så att de inte lägger på en kostnad på slutfakturan för förtida uppsägning.

Undantag om du flyttar till ny adress

Då har du möjlighet att välja oss från inflyttningsdagen. Kontakta först elnätsföretaget om överlåtelsen, om du tecknar avtal med oss senast 3 vardagar före inflyttningsdagen så hinner vi meddela elnätsföretaget att Upplands Energi är elhandelsföretag från inflyttningsdagen. Annars anvisas du till annat elhandelsföretag men kan ändå byta vid ett senare datum.

Säga upp avtal

Självklart kan du säga upp ditt elavtal hos oss, det gäller oavsett vilket typ av avtal du har. För att göra detta så behöver du ringa 018 - 67 84 00 och meddela din uppsägning. 

Uppsägningstid

Elavtal med rörligt elpris – innevarande månad + 1 månads uppsägningstid.
Bundet elavtal med rörligt elpris – gäller tills avtalet löper ut men du kan under avtalstiden binda ditt avtal till fast elpris med oss.
Elavtal med fast elpris - gäller tills avtalet löper ut. Vill du bryta avtalet i förtid tillkommer en kostnad, men om du ska flytta och därför vill säga upp avtalet så kostar det inte något. 
Anvisat elavtal - 0 dagar uppsägningstid. Du kan alltid byta från anvisat avtal till ett annat avtal utan några som helst dröjsmål. Byter du till annan leverantör så tar det 14 dagar.

Ska du flytta?

Om du ska flytta är det viktigt är att du kontaktar din nätägare och anmäler din utflytt till dem. Då avslutar de ditt elhandelsavtal åt dig. Självklart kan du ta med dig elavtalet hos oss när du ska flytta. Om du ger oss en fullmakt så säger vi upp ditt gamla avtal, ordnar ditt nya elnätsavtal och tecknar ett elavtal med oss. Vi hjälper dig oavsett om du flyttar inom eller utanför Upplands Energis nätområde, kom bara ihåg att anmäla din flytt till oss senast 14 dagar innan flyttdatumet.

Om du har bundet elpris och byter elhandelsföretag i förtid

Enligt de Allmänna avtalsvillkoren har vi rätt att begära ersättning för den förlust avtalsbrottet förorsakar. Ersättningen beräknas till 20% av avtalat elpris på din uppskattade förbrukning samt fast avgift för kvarvarande avtalsperiod. Beloppet är inte momspliktigt och tas ut på kommande elfaktura.