Energiskatt

Regeringen justerar normalt energiskatten vid varje årsskifte. Energiskatten debiteras på din nätfaktura.

Från den 1 januari 2024 höjs skatten med 4,5 öre/kWh. Från 49 öre/kWh till 53,5 öre/ kWh

Energiskatt: 42,8 öre/kWh (53,5 öre/kWh inklusive moms)
 

För företag med skattereduktion har Skatteverket informerat om förändringar för energiskatt på el 2017

Nya regler gäller er som företag som haft reducerad energiskatt på el. Regeln innebär att Upplands Energi kommer fortsättningsvis att debitera 100% energiskatt på er förbrukning på anläggningen från och med 2017-01-01. Reduceringen kan erhållas genom att man ansöker om återbetalning i efterskott från Skatteverket.

Vid frågor kontakta Skatteverket eller besök skatteverket.se