Avbrottsersättning

Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning.

Ersättningen är då 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1 200 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1 200 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Tiden för störningens längd börjar räknas då Upplands Energi erhåller information om att en störning föreligger, antingen via våra system eller en kunds felanmälan.

Eventuell utbetalning av ersättning justeras på fakturan inom 6 månader från störningstillfället.

Här nedan följer en beräkning av avbrottsersättning:

 • Om du haft avbrott med mer än 12 timmar men mindre än 24 timmar utgår ersättning med 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1 200 kr.
   
 • Om du haft avbrott mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar utgår ersättning med 37,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 2 400 kr.
   
 • Om du haft avbrott mer än 48 timmar men mindre än 72 timmar utgår ersättning med 62,5 procent men minst 3 600 kr.
   
 • Om du haft avbrott mer än 72 timmar men mindre än 96 timmar utgår ersättning med 87,5 procent men minst 4 800 kr.
   
 • Om du haft avbrott mer än 96 timmar men mindre än 120 timmar utgår ersättning med 112,5 procent men minst 6 000 kronor, och så vidare.
   

Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Jämkningsregler

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Detta gäller om

 • skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget eller
 • felavhjälpning ute i fält kan ej bedrivas med hänsyn till att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.