Felanmälan elnät

018-37 00 00 ska användas vid felanmälan av elnätet. Under kontorstid går numret till eldriftledaren, övrig tid är numret kopplat till SOS Alarm som då vidarebefordrar larmet till eldriftledaren.

Vårt ordinarie tel.nr 018-67 84 00 går till kontorets växel, detta nummer ska användas för alla andra ärenden.

När strömmen går

När det blir helt strömlöst eller att delar av huset är strömlöst ska man först kontrollera att inte felet finns inom den egna anläggningen. Upplands Energi äger och ansvarar för inkommande ledning till mätarskåpet samt elmätaren. Mätarskåpet, huvudsäkringar och ev. kabel från mätarskåpet till huset tillhör kundens anläggning. Finns det en jordfelsbrytare i huset är det viktigt att först kontrollera att inte den löst ut.
 
Om det visar sig att felet finns i kundens egen anläggning fakturerar vi en utryckningsavgift.

Gatubelysning

Uppsala kommun

För felanmälan av ej fungerande gatubelysning inom Uppsala kommun hänvisar vi till kommunens växel 018 - 727 00 00.

Heby kommun

För felanmälan av ej fungerande gatubelysning inom Heby kommun hänvisar vi till kommunens växel 0224 - 360 00.

Östhammars kommun

För felanmälan av ej fungerande gatubelysning inom Östhammars kommun hänvisar vi till kommunens växel 0173 - 860 00.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice