Ledningsanvisning

Ska du gräva?

All kabelanvisning ska registreras på Ledningskollen.se

På Ledningskollen finns de flesta ledningsägare samlade. Du får alltså kontakt med alla ledningsägare på en gång, och vid behov hjälp med utsättning. Syftet med tjänsten är att minska antalet grävskador.

För dig som privatperson eller företag kan det bli väldigt kostsamt att gräva utan att ha koll på ledningarna. Vi använder oss av en utomstående entreprenör för utsättningar.

Gäller frågan ett befintligt ärende, kontakta Geomatikk på 026-123500, eller via ledningsanvisning@geomatikk.se

Gäller frågan akut ledningsanvisning (Samhällsfara) uppskattas om ett ärende skapas i Ledningskollen. Geomatikk kontaktas dygnet runt på 026-12 35 00.