Anslutning till elnätet

När du vill ansluta en ny fastighet till elnätet är det viktigt att du kontaktar oss i god tid för att vara säker på att få din anslutning det datum du planerar. En elanslutning från förfrågan till att din fastighet har el kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

Här nedan kan du läsa om hur du går till väga.

Anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag

För att ansluta dig till elnätet kontaktar du en auktoriserad elinstallatör som ska utföra arbetet på din elanläggning och lägga skyddsrör till elen på tomten. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att företaget är registrerat inom det verksamhetsområde din anläggning omfattas av. Installatören sköter sedan kontakten med oss under projektets gång och informerar dig om hur planeringen fortlöper.

Vad händer sen?

Din installatör skickar in en föranmälan till oss tillsammans med en karta som visar fastighetens placering och var ni önskar placera mätarskåpet. Du får en offert på anslutningen och installatören får ett installationsmedgivande från oss. När vi fått din beställning startar arbetet med din anslutning. När installatören är färdig skickar den in en färdiganmälan till oss som talar om att din anläggning är klar för anslutning till elnätet. Vi sätter upp elmätaren och ansluter elledningen till ditt hus. Elinstallatören kopplar på elen i din bostad.

Hur lång tid tar det?

När din föranmälan kommit in till oss brukar det dröja 1-2 veckor innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet. Handläggaren skickar en offert till dig på anslutningen efter 1-2 månader. Efter att vi fått din beställning tar anslutningen normalt 3-4 månader inom detaljplanelagda områden och 8-10 månader i övriga områden.

Behöver du en tillfällig anläggning under byggtiden?

För att beställa byggström kontaktar du en auktoriserad elinstallatör som skickar in en föranmälan senast 10 arbetsdagar innan önskad inkoppling. Byggström levereras till en fast anslutningsavgift i den mån det finns ledig plats i ett befintligt elskåp samt att det befintliga nätet har kapacitet för ytterligare uttag av effekt på platsen.

OBS! Är din fastighet inte förberedd för anslutning till elnätet behöver installatören skicka föranmälan in senast 6 månader innan önskad inkoppling. I dessa fall offereras byggström till en kostnad beroende på vilka ombyggnationer som krävs i elnätet. Kontakta oss för prisuppgift och tidsplan.

Vill du flytta eller ändra din befintliga elanslutning?

Om du ska bygga om eller av någon annan anledning behöver flytta eller ändra på din befintliga elanslutning kontaktar du en auktoriserad elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss i god tid innan den önskade ändringen.

Hur nära elledningar får du bygga?

Byggnad får aldrig uppföras inom 5 meter från befintlig luftledning och inom 3 meter från befintlig markkabel. Se Elsäkerhetsverkets folder här. Beroende på vilken typ av ledning och  transformatorstation det handlar om kan säkerhetsavståndet vara ännu större. Kontakta alltid oss så får du veta vad som gäller i just ditt fall. Om det finns elledningar där du tänker bygga betalar du kostnaden för att flytta dem. Kontakta oss för prisuppgift.

Ansluta egen elproduktion

Allt fler kunder väljer att installera egen elproduktion för att göra en insats för miljön och samtligt få lägre elräkning. Klicka på länken nedan för att få mer information om hur du går till väga.

FÖR INSTALLATÖREN