Anslutning till elnätet

När du ska bygga nytt är det en hel del att tänka på för att du skall få el i rätt tid till din nya anläggning.

Nedan har vi sammanställt lite information kring detta. För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår Anläggningsavdelning

ANLITA EN AUKTORISERAD ELINSTALLATÖR

Kontakta en auktoriserad elinstallatör. Installatören skickar en föranmälan till oss minst 10 veckor innan önskad anslutning, men gärna ännu tidigare. Kom ihåg att fylla i alla uppgifter på föranmälan och skicka med en situationsplan och en geografisk karta som visar var fastigheten är belägen. Om anslutningen är utanför detaljplanelagt område eller om vi behöver bygga om elnätet tar arbetet med elanslutningen längre tid och blanketten behöver skickas in 6 månader innan önskad anslutning.

VAD KOSTAR DET?

För varje ny elanslutning betalar du en anslutningsavgift. Kostnaden beräknas utifrån en schablonmodell som Energimarknadsinspektionen lanserat. Priset baseras på avståndet fågelvägen från din anslutningspunkt till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i vårt nät samt på hur stor säkring eller vilket effektbehov (kW) du önskar. Lägsta anslutningsavgift är 27 625 kr.

Säkring (A)0-200 m (kr)200-600 m (kr)600-1200 m (kr)1200-1800 m (kr)
16-2527 62527 625 + 236,25 kr/m122 125 + 148,75 kr/m211 375 + 225 kr/m
3533 87533 875 + 236,25 kr/m128 375 + 140 kr/m212 375 + 208,75 kr/m
50-6351 37551 375 + 236,25 kr/m145 875 + 140 kr/m229 875 + 208,75 kr/m

Alla priser är inkl. moms. För fullständiga villkor och för anslutningar från 80A se.

Villkor vid ny eller förändrad anslutning

Detaljerad information om nyanslutning, återanslutning, utökad kapacitet och övriga villkor finns i villkorsbilagan.

Behöver du tillfällig anslutning/byggström?

Byggström levereras till en fast anslutningsavgift i den mån det finns ledig plats i ett befintligt elskåp samt att det befintliga nätet har kapacitet för ytterligare uttag av effekt på platsen. Kontakta en auktoriserad elinstallatör som skickar in en kombinerad för- och färdiganmälan på byggskåpet minst 10 arbetsdagar innan önskad inkoppling.

I de fall området inte redan är förberett för ytterligare nyanslutningar skickas föranmälan in minst 6 månader innan önskad inkoppling och offereras från fall till fall beroende på vilka ombyggnationer som krävs i elnätet. Kontakta oss för prisuppgift och tidsplan.

Hur nära elledningar får du bygga?

Det varierar beroende på vilken typ av ledning och transformatorstation det handlar om. Elsäkerhetsverket har gett ut en folder kring detta - se här.

Kontakta oss så får du veta vad som gäller i just ditt fall.

Behöver befintliga elledningar flyttas?

Om det finns elledningar där du tänker bygga betalar du kostanden för att flytta dem. Kontakta oss för prisuppgift.

Ansluta elproduktion

Om du vill ansluta en elproducerande anläggning till elnätet klickar du nedan.