För elinstallatörer

För att förenkla hanteringen av för- och färdiganmälan har vi
från den 1 oktober gått över till digital hantering.

Alla anmälningar görs via foranmalan.nu

Har du inget konto kan du göra det här; Skapa ett konto som du kan börja använda direkt.
Tjänsten är kostnadsfri.

Detta innebär att vi inte längre tar emot pappersdokument

Fakta: 
Föranmälan.nu är en tjänst som riktar sig till elinstallatörer och elnätsägare som vill förenkla sin hantering av för- och färdiganmälningar. Med tjänsten får du en smidigare hantering med kortare handläggningstider, minimal pappersadministration och spårbarhet i ärendeprocessen. Hela hanteringen följer den branschstandard som finns.