Övervakningsplan

För att säkerställa konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer på elmarknaden har EU gett ut ett elmarknadsdirektiv.

Där framgår att monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet skall hållas isär vilket medför bland annat krav på tydlig uppdelning mellan eldistribution och elhandel.

Övervakningsplan och årlig rapport

Elnätsbolag ska ha en övervakningsplan som beskriver hur bolaget säkerställer att inte någon enskild aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden otillbörligt gynnas och hur denna säkerhet ska förbättras samt en årlig rapport som ska redovisa de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.
 
Nedan finns aktuell rapport som följer Energimarknadsinspektionens mall.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice