SÄGA UPP AVTAL

Självklart kan du säga upp ditt elavtal hos oss, det gäller oavsett vilket typ av avtal du har. För att göra detta så behöver du ringa 018 - 67 84 00 och meddela din uppsägning. 

UPPSÄGNINGSTID

Elavtal med rörligt elpris – innevarande månad + 1 månads uppsägningstid.
Bundet elavtal med rörligt elpris – gäller tills avtalet löper ut men du kan under avtalstiden ändra ditt avtal till Trygg och Mix avtal.
Elavtal med fast elpris, Trygg och Mix - gäller tills avtalet löper ut. Vill du bryta avtalet i förtid tillkommer en kostnad, men om du ska flytta och därför vill säga upp avtalet så kostar det inte något. 
Anvisat elavtal - 0 dagar uppsägningstid. Du kan alltid byta från anvisat avtal till ett annat avtal utan några som helst dröjsmål. Byter du till annan leverantör så tar det 14 dagar.