Mix avtal

Så här fungerar Mix 1 år

Mix är ett portföljförvaltat avtal och våra inköpare säkrar upp en framtida mängd el till en gemensam portfölj, ca 35% - 70% av kundernas uppskattade månadsförbrukning. Återstående volym utgörs av Rörligt elpris. Mängden el som prissäkras kan vara högre på vintern än på sommaren då priserna oftast är lägre.

Priserna kommer att förändras varje månad beroende på antalet kunder som väljer Mix

Den fasta kostnaden är 37,50 kr/mån inkl.moms. Uppsägningstiden är en månad och bindningstiden är avtalets längd dvs. ett år.

Sett över de senaste åren har ett förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset.

I priset för Mix ingår inköpskostnader och avgifter samt elcertifikat. Moms tillkommer. Priset fastställs månadsvis i efterhand.

Trygg avtal på paus

Då energipriserna för prissäkringar på marknaden ökade kraftigt under hösten gjorde att Tryggportföljernas prisbild påverkades mycket av tillkommande avtal. Detta gör att vi pausar nytecknandet av denna avtalsform.

Inköpen av el säkras på samma sätt som för Mix , Trygg har en högre prissäkringsnivå än Mix, ca 90% av portföljkundernas framtida prognostiserad månadsförbrukning. Återstående volym köps in till det rörliga priset samma månad.

Resultatet blir ett långsiktigt, där långsiktigheten i dessa avtal gör att det finns en viss fördröjning med hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden.

Sett över de senaste åren har ett förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset.

Hos oss kan du istället välja mellan Rörligt Standard, Rörligt Timme eller Mix avtal.

Utfall samt prognos Mix & Trygg avtal juni 2024