Upplandsavtal - för dig som vill ha kontroll över elkostnaderna

  • Välj hur stor del du vill prissäkra (upp till 90%)
  • Bestäm själv din avtalsperiod, från 1 till 36 månader
  • Samma pris för den fasta delen under hela avtalsperioden
  • Ger en bra överblick över kommande elkostnader

Ja, jag vill veta mer om Upplandsavtal och önskar ett avtalsförslag

Kund
GDPR