Omteckningsrätt

För dig som väljer fast elpris

Du kan, vid nytecknande av avtal, komplettera ditt avtal med rätten att teckna om avtalet en gång under avtalsperioden. Engångskostnad inklusive moms:

1-årsavtal

400 kr vid förbrukning upp till 10 000 kWh/år
800 kr vid förbrukning mellan 10 001-20 000 kWh/år

3-årsavtal

1 200 kr vid förbrukning upp till 10 000 kWh/år
3 600 kr vid förbrukning mellan 10 001- 20 000 kWh/år

Exempel:

Du tecknar 3-årsavtal med omteckningsrätt. Om priset för 3-årsavtal senare sjunker kan du utnyttja omteckningsrätten för att påbörja en ny 3-årsperiod med det lägre priset. Observera att omteckningsrätt inte ger dig rätt att under avtalsperioden byta från fast till rörligt pris.