Solcellsinstallation

Vi är ledande i Uppland på solcellsanläggningar och erbjuder kompletta SolElsanläggningar till privatpersoner, lantbruk, företag och BRF. Vi hjälper dig med dina frågor och solcellsinstallation.

Ta vara på solens energi och producera din egen el med solceller. Med solceller minskar du behovet av att köpa in el. Du bidrar aktivt till omställningen till det hållbara samhället samtidigt som du blir mindre utsatt för svängningar i energipriset. Är du intresserad av en egen solcellsanläggning, där du producerar din egen solel, så hjälper vi till. 

Solel

Producera din egen el med solceller

En solcellsanläggning fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse, solpaneler laddar även vid molnigt väder. Solcellerna monteras vanligen på fastighetens tak men det finns även andra möjligheter, till exempel mark eller andra konstruktioner. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström. Solcellerna kräver lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla och solpanelerna behöver inte rengöras, det sköter naturen själv. Solcellssystemet kan vara kopplat till ett batteri för lagring av SolEl, eller så matas överskottselen in på elnätet under de perioder på året då dina solpaneler producerar mer än du förbrukar. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst.

Vill du också producera din egen SolEl? Vi erbjuder kompletta solcellsanläggningar.

Vi köper gärna din överskottsel, SolEl

Vi köper gärna din överskottsel, ersättningen för den el du inte använder själv består av olika delar.

  • Skattereduktion 60 öre/kWh (kommer på deklarationen)
  • Nätnytta, utbetalas från elnätsbolaget för minskade energiförluster i elnätet, kontakta ditt elnätsbolag för mer information om ersättningsnivå.
  • Försäljning av överskottsproduktion, Upplands Energi erbjuder för närvarande en ersättning för överskottselen baserat på Nordpools timspotpris minus 2,1 öre/kWh.