Elcertifikat och elcertifikatsavgift

Den 1 maj 2003 infördes en elcertifikatsavgift enligt beslut i Riksdagen. Elcertifikatsystemet ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen.

Systemet bygger på att producenter av förnybar el, t.ex. om du har solceller och säljer elen, får certifikat för varje levererad MWh el. Försäljningen av certifikat ger producenterna en extra intäkt, utöver intäkterna från elförsäljningen, och ska ge bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion.

Kvotplikt

För att skapa efterfrågan på certifikat blir det obligatoriskt för elanvändare att köpa en viss mängd certifikat i förhållande till sin elförbrukning, den så kallade kvotplikten. 

Som elkund behöver du inte engagera dig, om du inte vill. Elhandelsföretagen ansvarar för sina kunders kvotplikt och tar betalt för att hantera elcertifikaten genom att ta med kostnaden för elcertifikat i sina elpriser.

Sammanfattning

Elcertifikat: Den som producerar förnybar energi säljer sina certifikat till en elhandlare.

Elcertifikatsavgift: Elkunden betalar en avgift motsvarande det elhandelsföretaget har köpt elcertifikatet för.

Kvotplikt: Kundernas obligatoriska del av elcertifikat i förhållande till förbrukad el.

Läs mer om elcertifikat