Ursprungsmärkning av el

Eftersom alla elhandelsföretag köper elenergin på den nordiska elbörsen så är alla elhandelskunder en del av det nordiska systemet.

När vi i Sverige skall redovisa hur vår elenergi producerats räknar vi då även in den danska och finska kol och torv baserade elkraften. Den nordiska produktionsmixen innehåller därför en relativt stor del fossilbaserad elkraft. Tittar vi lite närmare på den svenska elproduktionen så är den precis som förut en av världens bästa, i stort sett klimatneutral. Detta beror på att svensk elproduktion baseras på vattenkraft, kärnkraft, biobränsle samt en mindre del vind- och solkraft. 

Från och med 1 januari 2020 är alla våra elavtal fria från fossila bränslen. 100% fossilfritt som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp och är baserade på en mix av vatten, vind, kärnkraft och sol.

Som kund har du rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Redovisningen nedan visar ursprunget för den el som såldes föregående kalenderår. 
 

 


Vår elförsäljning 2022

 

 

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning under 2022. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2022 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,001 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Ursprungsmärkning - Vattenkraft

Vattenkraft

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat ett elavtal som består helt av vattenkraft

Koldioxid: 0,0 g CO²/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh


Ursprungsmärkning - Bra Miljöval

Bra miljöval el

Så här ser diagrammet ut för dig som har valt Bra Miljöval El till ditt elhandelsavtal. (Via licens från Jämtkraft AB) 

Koldioxid: 0,0 g CO²/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh