Rörligt Timme

Rörligt Timme baseras på elbörsens timpriser och din timförbrukning istället för vanligt rörligt elpris som baseras på elbörsens månadsmedel och din månadsförbrukning.

Efter avtalstecknandet har ditt elnätsföretag tre månader på sig att installera timmätning så att avtalet kan starta.

Blir det billigare att betala enligt timpris istället för månadsmedelpris?

Villakunder som aktivt styr sin elförbrukning kan sänka sin elkostnad medan våra tester visar att den som inte är aktiv kan få en högre månadskostnad än om man hade fortsatt med månadsmedelpris.

Var kan man se om elbörsens timpris är lågt eller högt just nu?

Elbörsen Nordpools hemsida visar aktuellt timpris (spotpris). Kommande dygns priser uppdateras normalt kl 13 varje vardag.

Nordpools timpriser finner du genom att klicka här.

  • Timpriserna för Uppland visas under "SE3".
  • Ändra till svensk valuta (SEK)
  • Priserna är per MWh och visas i kronor. Exempel: 301 kr/MWh motsvarar 30,1 öre/kWh.
  • Priset är oftast lägre sent på natten, svängningarna är större vintertid än sommartid.

Hur får jag reda på min elförbrukning timme för timme?

Som elnätskund kan du se din timförbrukning med någon dags fördröjning. Inloggning till Mina sidor sker med BankId.

Sommartidsjustering:
Ni förbrukar el mellan klockan 04-05 i aktuell tid = sommartid.
Förväntat pris är det pris som NordPool presenterar för klockan 04 – 05 = sommartid.
Förbrukningen på Mina Sidor visas som klockan 03 – 04 = normaltid , vårt system visar alltid mätvärden i normaltid.
Det viktiga är att faktureringen blir rätt – rätt timme matchas med rätt pris.
När timpriserna matas in tar systemet automatiskt hänsyn till att det är olika tidsformat på priser och förbrukningsdata.

Sammanfattning

Upplands Energi ser mycket positivt på möjligheten för aktiva elkunder att kunna påverka sin elkostnad, du kan byta till Rörligt Timme-avtal via teckna elavtal.