Bra miljöval

Du kan medverka till en bättre miljö genom att köpa el enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. 

Bra Miljöval innebär att el framställs ur förnyelsebara energikällor och produceras i anläggningar som drivs enligt miljökrav som Svenska Naturskyddsföreningen fastställt. Svenska vattenkraftverk byggda före 1996, vindkraftverk, biobränsleeldade kraftvärmeverk och solceller kan bli märkta enligt Bra Miljöval.

Väljer du att köpa el som är märkt Bra Miljöval är du med och säkrar produktionen av miljömärkt el. Vi kan inte styra elen i ledningarna hela vägen hem till dig men vi kan påverka framtidens elproduktion.

Från 2021 handlas Bra Miljöval via licens från Jämtkraft AB.
Ursprungsmärkning av el