Aktuella Miljöproduktpriser

En stigande efterfrågan av miljöprodukter inför årets slut då många elhandlare försöker täcka sin energiförbrukning samt torrt väder i Norge som försämrar den hydrologiska balansen. Detta har lett till minskade försäljningsvolymer på marknaden och ett skenande pris.
Efterfrågan fortsätter att växa medan vattenkraftsproduktionen fortsatt är återhållsam.

Trenden är fortfarande stark uppåt

Från mars 2023

Pris per Miljöprodukt (UG)Pris öre/kWh ex.momsPris öre/kWh ink.moms
Bra Miljöval14,00 öre/kWh15,00 öre/kWh
Upplandsproducerad El11,20 öre/kWh14,00 öre/kWh
Ursprungsmärkt Vatten 11,20 öre/kWh14,00 öre/kWh
Ursprungsmärkt Vatten enl KRAV11,20 öre/kWh14,00 öre/kWh
Ursprungsmärkt Sol11,20 öre/kWh14,00 öre/kWh
Ursprungsmärkt Vind11,20 öre/kWh14,00 öre/kWh


Aktuella inköpspriser för UG Vatten för åren 2021-2026