Fastprisavtal på paus

Energimarknaden är rejält svängig och priset för el varierar väldigt mycket. Det gör att vi har valt att pausa erbjudandet av fastprisavtal. 
En del elhandelsföretag fortsätter att erbjuda fastprisavtal med lång bindningstid och historiskt sett till väldigt höga prisbilder.
Vår analys ger att fastprisavtal innebär ett alldeles för stor risk för kunden.

Hos oss kan du istället välja mellan Rörligt Standard, Rörligt Timme eller Mix avtal.

Vi vet inte när vi kommer att erbjuda fastprisavtal igen. Vi följer energimarknadens utveckling noga för att framöver kunna erbjuda dig som kund olika alternativ.

Elpriser

Priserna visas i öre/kWh för Sveriges elområde 3.
Alla våra elavtal är fossilfria eller förnybara.

RÖRLIGT STANDARD & TIMME

SeptemberPrisMoms 25%Totalt
Rörligt Standard92,2023,20115,25
Rörligt Standard 1 år*91,8022,95114,75
Rörligt Timme**83,9921,00104,99

Rörligt Standard består av Upplands Energis inköpspris från den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil gemensamt för våra kunder i ditt elområde.

Rörligt Timme består av Upplands Energis inköpspris från den nordiska elbörsen Nordpools elpris timme för timme sammanvägt med profilen på din uppmätta elanvändning timme för timme.

I Upplands Energis inköpspris ingår energikostnad (fossilfri), balanskostnad, kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät.

Nuvarande påslag är 2,5 öre/kWh. *1 års avtal har -0,4 öre/kWh i påslagsrabatt dvs 2,1 öre/kWh,

Ev. tillägg för miljötillval tillkommer.

För Rörligt Standard samt Rörligt Timme är uppsägningstiden innevarande månad plus en månad.

Nuvarande fast månadsavgift är 25 kr. Vid en årsförbrukning över 15 000 kWh/år så erbjuds 50% rabatt på månadsavgiften för samtliga Rörliga avtal.

**Priset räknas individuellt per anläggning, visat månadspris pris är Nordpools månadsnitt + våra inköpskostnader och påslag.

Här kan du se de variationer för rörligt pris som varit under kalenderår 2017-2022 med graf.

Mix avtal

Så här fungerar Mix 1 år

Mix är ett portföljförvaltat avtal och våra inköpare säkrar upp en framtida mängd el till en gemensam portfölj, ca 35% - 70% av kundernas uppskattade månadsförbrukning. Återstående volym utgörs av Rörligt elpris. Mängden el som prissäkras kan vara högre på vintern än på sommaren då priserna oftast är lägre.

Priserna kommer att förändras varje månad beroende på antalet kunder som väljer Mix

Den fasta kostnaden är 37,50 kr/mån inkl.moms. Uppsägningstiden är en månad och bindningstiden är avtalets längd dvs. ett år.

Sett över de senaste åren har ett förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset.

I priset för Mix ingår inköpskostnader och avgifter samt elcertifikat. Moms tillkommer. Priset fastställs månadsvis i efterhand.

Trygg avtal på paus

Då energipriserna på marknaden ökat kraftigt gör att Tryggportföljens nuvarande fördelaktiga prisbild påverkas för mycket av eventuellt tillkommande avtal. Detta gör att vi pausar nytecknandet av denna avtalsform.

Kunder som tidigare har tecknat Trygg påverkas ej.

Hos oss kan du istället välja mellan Rörligt Standard, Rörligt Timme eller Mix avtal.

Utfall samt prognoser Mix & Trygg avtal oktober-22

Jämförpriser oktober 2022

Avtal2000 kWh/år5000 kWh/år20000 kWh/år
Rörligt Standard130,25121,25116,75
Rörligt Standard 1 år129,75120,75116,25
Rörligt Timme119,99110,99106,49
Mix 1 år259,96246,46239,71

Jämförpris är enligt Konsumentverkets föreskrifter. Fast avgift är utslagen på respektive årsförbrukning. Ju högre förbrukning man har desto mindre påverkan får den fasta avgiften på jämförpriset.