Elpriser

Priserna visas i öre/kWh för Sveriges elområde 3.
Alla våra elavtal är fossilfria eller förnybara.

RÖRLIGT STANDARD & TIMME

Aug 2023PrisMoms 25%Totalt
Rörligt Standard45,7011,4357,13
Rörligt Standard 1 år45,3011,3356,63
Rörligt Standard 6 månader*43,2010,8054,00
Rörligt Timme43,5610,0954,45
Rörligt Timme 1 år43,1610,7953,95
Rörligt Timme 6 månader*41,0610,2751,33

Rörligt Standard består av Upplands Energis inköpspris från den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil gemensamt för våra kunder i ditt elområde.

Rörligt Timme består av Upplands Energis inköpspris från den nordiska elbörsen Nord Pools elpris timme för timme sammanvägt med profilen på din uppmätta elanvändning timme för timme.
Priset räknas individuellt per anläggning, visat månadspris pris är Nordpools månadsnitt inklusive inköpskostnader och aktuellt påslag.

I Upplands Energis inköpspris ingår energikostnad (fossilfri), balanskostnad, kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät.

Påslag för Rörligt avtal:
Ordinarie Standard & Timme 2,5 öre/kWh.
Standard & Timme 1 år -0,4 öre/kWh i påslagsrabatt dvs 2,1 öre/kWh,
Standard & Timme 6 månader -2,5 öre/kWh i påslagsrabatt dvs 0 öre/kWh *gäller endast ny elhandelskund och digital faktura

För samtliga Rörliga elavtal är uppsägningstiden innevarande + 1 kalendermånad.

Månadsavgift Rörligt avtal:
Ordinarie Standard & Timme 25 kr/månad
Standard & Timme 1 år (Vid en årsförbrukning över 15 000 kWh/år så erbjuds 50% rabatt vid tecknande av avtal via vår hemsida)
Standard & Timme 6 månader 0 kr/månad *gäller endast ny elhandelskund och digital faktura

Ev. tillägg för eget valt miljöval tillkommer.

Här kan du se de variationer för rörligt pris som varit under kalenderår 2018-2023 med graf.

Fastprisavtal på paus

Energimarknaden är rejält svängig och priset för el varierar väldigt mycket. Det gör att vi har valt att pausa erbjudandet av fastprisavtal. 
En del elhandelsföretag fortsätter att erbjuda fastprisavtal med lång bindningstid och historiskt sett till väldigt höga prisbilder.
Vår analys ger att fastprisavtal innebär ett alldeles för stor risk för kunden.

Mix avtal

Så här fungerar Mix 1 år

Mix är ett portföljförvaltat avtal och våra inköpare säkrar upp en framtida mängd el till en gemensam portfölj, ca 35% - 70% av kundernas uppskattade månadsförbrukning. Återstående volym utgörs av Rörligt elpris. Mängden el som prissäkras kan vara högre på vintern än på sommaren då priserna oftast är lägre.

Priserna kommer att förändras varje månad beroende på antalet kunder som väljer Mix

Den fasta kostnaden är 37,50 kr/mån inkl.moms. Uppsägningstiden är en månad och bindningstiden är avtalets längd dvs. ett år.

Sett över de senaste åren har ett förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset.

I priset för Mix ingår inköpskostnader och avgifter samt elcertifikat. Moms tillkommer. Priset fastställs månadsvis i efterhand.

Trygg avtal på paus

Då energipriserna för prissäkringar på marknaden ökade kraftigt under hösten gjorde att Tryggportföljernas prisbild påverkades mycket av tillkommande avtal. Detta gör att vi pausar nytecknandet av denna avtalsform.

Inköpen av el säkras på samma sätt som för Mix till två portföljer en lite kortsiktigare för 1 år och en lite längre för 3 år. Trygg har en högre prissäkringsnivå än Mix, ca 90% av portföljkundernas framtida prognostiserad månadsförbrukning. Återstående volym köps in till det rörliga priset samma månad.

Resultatet blir ett långsiktigt, där långsiktigheten i dessa avtal gör att det finns en viss fördröjning med hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden.

Sett över de senaste åren har ett förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset.

Hos oss kan du istället välja mellan Rörligt Standard, Rörligt Timme eller Mix avtal.

Utfall samt prognoser Mix & Trygg avtal Augusti 2023

Jämförpriser augusti 2023

Avtal2000 kWh/år5000 kWh/år20000 kWh/år
Rörligt Standard72,1363,1358,63
Rörligt Standard 1 år >14 999 kWh/år71,6362,6358,13
Rörligt Standard 1 år <15 000 kWh/år61,9557,4555,20
Rörligt Standard 6 månader54,0054,0054,00
Rörligt Timme69,4560,4555,95
Rörligt Timme 1 år >14 999 kWh/år58,9559,9555,45
Rörligt Timme 1 år <15 000 kWh/år61,4556,9554,70
Rörligt Timme 6 månader51,3351,3351,33
Mix 1 år113,3899,8893,13
Tillfälligt95,7584,9579,55

Jämförpris är enligt Konsumentverkets föreskrifter. Fast avgift är utslagen på respektive årsförbrukning. Ju högre förbrukning man har desto mindre påverkan får den fasta avgiften på jämförpriset.

Rörligt Timme - pris per timme - augusti 23

Priset visas i kr/MWh inklusive moms, klicka på bilden för större information.

Produktion Timme - Ersättning per timme - augusti 23

Ersättningen visas i kr/MWh exl. moms, klicka på bilden för större information.