Elnät

(Klicka på elnätsområdet för att få det förstorat)

Elnät

Upplands Energi har ett elnät med landsbygdskaraktär med ca 13.000 nätkunder. Vi köper in elkraften på nivån 24.000 Volt och transporterar den vidare på ledningar med 24.000 respektive 12.000 Volt (högspänning) samt 230/400 Volt (lågspänning).

10 stycken stationer fördelar ut högspänningen till olika delar av området. För att omvandla från högspänning till lågspänning används 900 transformatorstationer. För att övervaka högspänningsnätet använder vi ett fjärrkontrollsystem som är kopplat till de 10 fördelningsstationerna samt till ett flertal kopplingspunkter utefter högspänningsnäten. Elnätet är ca 2500 km långt.