Elnät

(Klicka på elnätsområdet för att få det förstorat)

Elnät

Upplands Energi har ett elnät med utpräglad landsbygdskaraktär med ca 13.000 nätkunder. Vi köper in elkraften på nivån 24.000 Volt och transporterar den vidare på ledningar med 24.000 respektive 12.000 Volt (högspänning) samt 230/400 Volt (lågspänning).

10 stycken stationer fördelar ut högspänningen till olika delar av området. För att omvandla från högspänning till lågspänning används 900 transformatorstationer. För att övervaka högspänningsnätet använder vi ett fjärrkontrollsystem som är kopplat till de 10 fördelningsstationerna samt till ett flertal kopplingspunkter utefter högspänningsnäten.

Fakta om vårt elnät

Presenterade enligt riktlinjer från Svensk Energi (elbranschens intresseorganisation).

Ledningsnätets totala längd: 2212 km varav elnät i form av:

  • nedgrävd kabel: 1407 km
  • isolerad luftledning: 435 km
  • oisolerad luftledning: 370 km

Minskningen av oisolerad ledning senast föregående år: 32 km
Investeringar och underhåll av nätet senast föregående år: 28 miljoner kr
Elavbrott i minuter för kund per år, baserat på ett snitt för de senast föregående 5 åren: 58 minuter
Tillgänglighet i procent baserat på de senast föregående 5 åren: 99,97%.