Anslutningsavgifter

Här kan du läsa mer om vad det kostar att ansluta dig till elnätet. Hur mycket du som kund betalar för att ansluta dig till elnätet regleras av ellagen och följs upp av Energimarknadsinspektionen. Kontakta oss i god tid innan anslutning för att få en offert.

Priser

När vi fått in en föranmälan från din installatör skickar vi en offert på din anslutningsavgift. Det är ett engångsbelopp som bestäms enligt Energimarknadsinspektionens riktlinjer och beror på avståndet fågelvägen från din anslutningspunkt till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i elnätet. Beroende på hur elnätet ser ut på platsen kan det behöva förstärkas innan din nya anläggning kan anslutas.

Priserna gäller från och med 2020-01-01 tills vidare.

Varje anslutningsärende behandlas individuellt och priset i offerten kan skilja sig från de listade priserna.

16-25 AExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m29 000 kr36 250 kr
200-600 m29 000 kr + 248 kr/m36 250 kr + 310 kr/m
600-1 200 m128 200 kr + 542 kr/m160 250 kr + 678 kr/m
1 200-1 800 m453 400 kr + 329 kr/m566 750 kr + 411 kr/m
35 AExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m34 500 kr43 125 kr
200-600 m34 500 kr + 248 kr/m43 125 kr + 310 kr/m
600-1 200 m133 700 kr + 542 kr/m167 125 kr + 678 kr/m
1 200-1 800 m458 900 kr + 329 kr/m573 625 kr + 411 kr/m
50 A och högreExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m17 000 kr + 530 kr/A21 250 kr + 662 kr/A
200-800 m17 000 kr + 542 kr/m + 530 kr/A21 250 kr + 678 kr/m + 662 kr/A
800 m-1 800m342 200 kr + 329 kr/m + 530 kr/A427 750 kr + 411 kr/m + 662 kr/A

För fullständig information om villkoren för ny eller förändrad anslutning klicka här. För allmänna avtalsvillkor för elnät klicka här.

Pris tillfällig anslutning

Tillfälliga anslutningar eller byggström offereras i den mån det finns ledig plats i ett befintligt elskåp samt att det befintliga nätet har kapacitet för ytterligare uttag av effekt på platsen. För högre säkringar eller komplexa anslutningar kontakta Upplands Energi för offert.

Tillfällig anslutningExkl. momsInkl. moms
Max 25 A4 200 kr5 250 kr
Max 63 A5 500 kr6 875 kr

ansluta flera tomter

I de fall flera tomter styckas av i ett exploateringsområde är det lämpligt att entreprenören förlägger elkablarna i samband med övriga schaktarbeten inom entreprenaden för att förbereda tomternas elanslutningar. Kontakta Upplands Energi i god tid för förslag på lösning och offert.

Ansluta lägenhetshus

För flerbostadshus med en gemensam servis med minst ett fastighetsabonnemang och tre lägenhetsabonnemang gäller speciella villkor. Anslutningsavgiften beror på fastighetens servissäkring och avståendet till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i elnätet. För varje lägenhetsabonnemang (minst 3 st) tillkommer en avgift på 1 400 kr (exkl. moms).

Ansluta högspänning

Högspänningsanslutningar offereras på begäran. Kontakta Upplands Energi i god tid för förslag på lösning och offert.