Anslutningsavgifter

Här kan du läsa mer om vad det kostar att ansluta dig till elnätet. Hur mycket du som kund betalar för att ansluta dig till elnätet regleras av ellagen och följs upp av Energimarknadsinspektionen. Kontakta oss i god tid innan anslutning för att få en offert.

Priser

När vi fått in en föranmälan från din installatör skickar vi en offert på din anslutningsavgift. Det är ett engångsbelopp som bestäms enligt Energimarknadsinspektionens riktlinjer och beror på avståndet fågelvägen från din anslutningspunkt till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i elnätet. Beroende på hur elnätet ser ut på platsen kan det behöva förstärkas innan din nya anläggning kan anslutas.

Priserna gäller från och med 2019-04-10 tills vidare. Varje anslutningsärende behandlas individuellt och priset i offerten kan skilja sig från de listade priserna.

16-25 AExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m28 200 kr35 250 kr
200-600 m28 200 kr + 241 kr/m35 250 + 301 kr/m
600-1 200 m124 600 kr + 519 kr/m155 750 kr + 649 kr
1 200-1 800 m436 000 kr + 316 kr/m545 000 kr + 395 kr/m
35 AExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m33 200 kr41 500 kr
200-600 m33 200 kr + 241 kr/m41 500 kr + 301 kr/m
600-1 200 m129 600 kr + 519 kr/m162 000 kr + 649 kr/m
1 200-1 800 m441 000 kr + 316 kr/m551 250 kr + 395 kr/m
50 A och högreExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m15 700 kr + 500 kr/A19 625 kr + 625 kr/A
200-800 m15 700 kr + 519 kr/m
+ 500 kr/A
19 625 kr + 649 kr/m
+ 625 kr/A
800 m-1 800m327 100 kr + 316 kr/m
+ 500 kr/A
408 875 kr + 395 kr/m
+ 625 kr/A

För fullständig information om villkoren för ny eller förändrad anslutning klicka här. För allmänna avtalsvillkor för elnät klicka här.

Pris tillfällig anslutning

Tillfälliga anslutningar eller byggström offereras i den mån det finns ledig plats i ett befintligt elskåp samt att det befintliga nätet har kapacitet för ytterligare uttag av effekt på platsen. För högre säkringar eller komplexa anslutningar kontakta Upplands Energi för offert.

Tillfällig anslutningExkl. momsInkl. moms
Max 25 A4 050 kr5 063 kr
Max 63 A5 250 kr6 563 kr

ansluta flera tomter

I de fall flera tomter styckas av i ett exploateringsområde är det lämpligt att entreprenören förlägger elkablarna i samband med övriga schaktarbeten inom entreprenaden för att förbereda tomternas elanslutningar. Kontakta Upplands Energi i god tid för förslag på lösning och offert.

Ansluta lägenhetshus

För flerbostadshus med en gemensam servis med minst ett fastighetsabonnemang och tre lägenhetsabonnemang gäller speciella villkor. Anslutningsavgiften beror på fastighetens servissäkring och avståendet till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i elnätet. För varje lägenhetsabonnemang (minst 3 st) tillkommer en avgift på 1 400 kr (exkl. moms).

Ansluta högspänning

Högspänningsanslutningar offereras på begäran. Kontakta Upplands Energi i god tid för förslag på lösning och offert.