Anslutningsavgifter

Här kan du läsa mer om vad det kostar att ansluta dig till elnätet. Hur mycket du som kund betalar för att ansluta dig till elnätet regleras av ellagen och följs upp av Energimarknadsinspektionen. Kontakta oss i god tid innan anslutning för att få en offert.

Priser

När vi fått in en föranmälan från din installatör skickar vi en offert på din anslutningsavgift. Det är ett engångsbelopp som följer Energimarknadsinspektionens riktlinjer och baseras på avståndet fågelvägen från din anslutningspunkt till närmaste punkt i elnätet  med tillräcklig kapacitet för att klara anslutningen. Beroende på elnätets kapacitet kan det behöva förstärkas innan din nya anläggning kan anslutas.

Varje anslutningsärende behandlas individuellt och priset i offerten kan skilja sig från de listade priserna. Nedanstående priser ska ses som lägsta möjliga anslutningsavgift.

Priserna gäller från och med 2022-01-01 tills vidare.

16-25 AExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m30 500kr38 125 kr
200-600 m30 500 kr + 262 kr/m38 125 kr + 327,50 kr/m
600-1 200 m135 300 kr + 640 kr/m169 125 kr + 800 kr/m
1 200-1 800 m519 300 kr + 389 kr/m649 125 kr + 486,25 kr/m
35 AExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m36 600 kr45 750 kr
200-600 m36 600 kr + 262 kr/m45 750 kr + 327,50 kr/m
50 A och högreExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m17 000 kr + 560 kr/A21 250 kr + 700 kr/A
200-600 m17 000 kr + 640 kr/m + 560 kr/A21 250 kr + 800 kr/m + 700 kr/A

För fullständig information om villkoren för ny eller förändrad anslutning klicka här. För allmänna avtalsvillkor för elnät klicka här.

Pris tillfällig anslutning

Tillfälliga anslutningar eller byggström offereras i den mån det finns ledig plats i ett befintligt elskåp samt att det befintliga nätet har kapacitet för ytterligare uttag av effekt på platsen. För högre säkringar eller komplexa anslutningar kontakta Upplands Energi för offert.

Tillfällig anslutningExkl. momsInkl. moms
Max 25 A4 500 kr5 625 kr
Max 63 A6 000 kr7 500 kr

ansluta flera tomter

I de fall flera tomter styckas av i ett exploateringsområde är det lämpligt att entreprenören förlägger elkablarna i samband med övriga schaktarbeten inom entreprenaden för att förbereda tomternas elanslutningar. Kontakta Upplands Energi i god tid för förslag på lösning och offert.

Ansluta lägenhetshus

För flerbostadshus med en gemensam servis med minst ett fastighetsabonnemang och tre lägenhetsabonnemang gäller speciella villkor. Anslutningsavgiften beror på fastighetens servissäkring och avståendet till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i elnätet. För varje lägenhetsabonnemang (minst 3 st) tillkommer en avgift på 1 400 kr (exkl. moms).

Ansluta högspänning

Högspänningsanslutningar offereras på begäran. Kontakta Upplands Energi i god tid för förslag på lösning och offert.