Anslutningsavgifter

Här kan du läsa mer om vad det kostar att ansluta dig till elnätet. Hur mycket du som kund betalar för att ansluta dig till elnätet regleras av ellagen och följs upp av Energimarknadsinspektionen. Kontakta oss i god tid innan anslutning för att få en offert.

Priser

När vi fått in en föranmälan från din installatör skickar vi en offert på din anslutningsavgift. Det är ett engångsbelopp som följer Energimarknadsinspektionens riktlinjer och baseras på avståndet fågelvägen från din anslutningspunkt till närmaste punkt i elnätet  med tillräcklig kapacitet för att klara anslutningen. Beroende på elnätets kapacitet kan det behöva förstärkas innan din nya anläggning kan anslutas.

Varje anslutningsärende behandlas individuellt och priset i offerten kan skilja sig från de listade priserna. Nedanstående priser ska ses som lägsta möjliga anslutningsavgift.

Priserna gäller från och med 2023-01-01 tills vidare.

16-25 AExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m35 500 kr44 375 kr
200-600 m35 500 kr + 305 kr/m44 375 kr + 381,25 kr/m
600-1 200 m157 500 kr + 727 kr/m196 875 kr + 908,75 kr/m
1 200-1 800 m593 700 kr + 421 kr/m741 125 kr + 526,25 kr/m
35 AExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m42 200 kr52 750 kr
200-600 m42 200 kr + 305 kr/m52 750kr + 381,25kr/m
50 A och högreExkl. momsInkl. moms
Inom 200 m19 000 kr + 660 kr/A23 750 kr + 825 kr/A
200-600 m19 000 kr + 727 kr/m + 660 kr/A23 750 kr + 908,75 kr/m + 825 kr/A

För fullständig information om villkoren för ny eller förändrad anslutning klicka här. För allmänna avtalsvillkor för elnät klicka här.

Pris tillfällig anslutning

Tillfälliga anslutningar eller byggström offereras i den mån det finns ledig plats i ett befintligt elskåp samt att det befintliga nätet har kapacitet för ytterligare uttag av effekt på platsen. För högre säkringar eller komplexa anslutningar kontakta Upplands Energi för offert.

Tillfällig anslutningExkl. momsInkl. moms
Max 25 A5 200 kr6 500 kr
Max 63 A7 000 kr8 750 kr

ansluta flera tomter

I de fall flera tomter styckas av i ett exploateringsområde är det lämpligt att entreprenören förlägger elkablarna i samband med övriga schaktarbeten inom entreprenaden för att förbereda tomternas elanslutningar. Kontakta Upplands Energi i god tid för förslag på lösning och offert.

Ansluta lägenhetshus

För flerbostadshus med en gemensam servis med minst ett fastighetsabonnemang och tre lägenhetsabonnemang gäller speciella villkor. Anslutningsavgiften beror på fastighetens servissäkring och avståendet till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i elnätet. För varje lägenhetsabonnemang (minst 3 st) tillkommer en avgift på 1 400 kr (exkl. moms).

Ansluta högspänning

Högspänningsanslutningar offereras på begäran. Kontakta Upplands Energi i god tid för förslag på lösning och offert.