Upplandsavtal - för dig som vill ha kontroll över elkostnaderna

Du väljer själv din avtalsperiod, från 1 till 36 månader och hur stor del som skall prissäkras (upp till 90% av beräknad årsförbrukning). Du får samma pris för den prissäkrade delen under hela avtalstiden. Utfallet mellan prissäkrad del och faktisk förbrukning utgörs av Rörligt Standard elavtal.

Genom att inte prissäkra till 100% har du möjlighet att dra nytta av ett lägre rörligt elpris. Dessutom ger det dig möjligheten att spara pengar när elpriserna är högre, då du har kontroll över hur mycket el som är prissäkrad varje månad under hela avtalstiden.

Nedan följer exempel på ett avtalsförslag och fakturan för Upplandsavtal baserad på den beräknade månadsvolymen (energiförbrukningen).
Den prissäkrade delen benämns även som fast pris.

Beräknad månadsvolym (energiförbrukning):

Avtalsförslag för 12 månader med 80% prissäkring och förbrukning ovan

Prissummering för avtalad period

Kostnad inkl månadsavgift för den prissäkrade delen:

Diagram för Upplandsavtal - prissäkringar enligt beräknad förbrukning i exempel ovan

Exempel på faktura för december enligt exempel avtal ovan

Priser för Rörligt Standard=75,80 öre/kWh, utfall förbrukning=5200kWh. (ex. med ett  lägre Rörligt Standard elpris än Upplandsavtalat pris)

OBS Rörligt Standard skrivs ut som EL på oktober fakturan

Exempel faktura för december enligt ovan

Priser för Rörligt Standard=137 öre/kWh, förbrukning=4930kWh. (ex. med ett  högre Rörligt Standard elpris än Upplandsavtalat pris)

Exempel på en äkta oktober faktura till kund: Upplandspris 88,71 kr/kWh Rörligt Standard 43,40 öre/kWh (priser exl. moms)
Notera att Rörligt Standard skrivs ut som El i specifikationen och är den totala förbrukningen för månaden.
Om förbrukningen understiger den säkrade volymen för Upplandsavtalet debiteras mellanskillnaden mot Rörligt Standard.