Styrelse

Upplands Energi ek. för.

Biör Flygt - Ordförande
Ola Nordström - Vice Ordförande
Jenny Mandal - Ordinarie Ledamot
Marina Molnar Trulsson - Ordinarie Ledamot
Kiell Tofters - Ordinarie Ledamot
Bertil Thorstensson - Ordinarie Ledamot

Upplands Energi AB

Biör Flygt - Ordförande
Ola Nordström - Vice Ordförande
Bertil Thorstensson - Ordinarie Ledamot

Valberedning

Lisa Blomé - Sammankallande

Önskas kontakt med styrelsen eller valberedningen ber vi er kontakta Kundservice på 018 - 67 84 00 eller kundservice@upplandsenergi.se.