Vid klagomål

Vid frågor eller klagomål på våra tjänster eller produkter är du alltid välkommen att kontakta Upplands Energis Kundservice.I annat fall hänvisar vi dig till:

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

www.energimarknadsbyran.se

Konsumentverket

www.konsumentverket.se