Upplands Energi, Bergsbrunnagatan 20, Uppsala


Vårt övergripande syfte är att vara där våra kunder är och uppfylla vårt kundlöfte om närhet och tillgänglighet för alla upplänningar. Vi är övertygade om att närheten till kund och det personliga mötet på den lokala marknaden är mycket viktig. I Uppsala vill vi göra det enkelt för våra kunder och blivande kunder att skapa personlig kontakt, öka vår tillgänglighet och serviceförmåga.

Med vår närhet, lokala engagemang, helhetslösningar och miljötänk blir vi en naturlig energipartner till alla upplänningar.

Vi erbjuder SolEl, laddbox, värmepump och alltid 100% fossilfria elavtal till alla upplänningar.

Våra öppettider är:
måndag – torsdag kl. 9.00 – 17.00
fredag kl 9.00-16.00

Välkommen till Bergsbrunnagatan 20, Uppsala.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice