Elpriser

Priserna visas i öre/kWh för Sveriges elområde 3.
Alla våra elavtal är fossilfria eller förnybara.

RÖRLIGT STANDARD & TIMME

Maj 2024PrisVarav ElcertMoms 25%Totalt
Rörligt Standard34,700,88,6843,38
Rörligt Standard 1 år34,300,88,5842,88
Rörligt Standard 6 månader*32,200,88,0540,25
Rörligt Timme30,580,87,6538,23
Rörligt Timme 1 år30,180,87,5537,73
Rörligt Timme 6 månader*28,080,87,0235,10
Rörligt Tillfälligt avtal51,200,812,8064,00

Rörligt Standard består av Upplands Energis inköpspris från den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil gemensamt för våra kunder i ditt elområde.

Rörligt Timme består av Upplands Energis inköpspris från den nordiska elbörsen Nord Pools elpris timme för timme sammanvägt med profilen på din uppmätta elanvändning timme för timme.
Priset räknas individuellt per anläggning, visat månadspris pris är Nordpools månadsnitt inklusive inköpskostnader och aktuellt påslag.

I Upplands Energis inköpspris ingår energikostnad (fossilfri), balanskostnad, kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät.

Påslag för Rörligt avtal:
Ordinarie Standard & Timme 2,5 öre/kWh.
Standard & Timme 1 år -0,4 öre/kWh i påslagsrabatt dvs 2,1 öre/kWh,
Standard & Timme 6 månader -2,5 öre/kWh i påslagsrabatt dvs 0 öre/kWh *gäller endast ny elhandelskund och digital faktura

För samtliga Rörliga elavtal är uppsägningstiden innevarande + 1 kalendermånad.

Månadsavgift Rörligt avtal:
Ordinarie Standard & Timme 25 kr/månad
Standard & Timme 1 år (Vid en årsförbrukning över 15 000 kWh/år så erbjuds 50% rabatt vid tecknande av avtal via vår hemsida)
Standard & Timme 6 månader 0 kr/månad *gäller endast ny elhandelskund och digital faktura

Ev. tillägg för eget valt miljöval tillkommer.

Här kan du se de variationer för rörligt pris som varit under kalenderår 2019-2024 med graf.

Fastprisavtal på paus

Energimarknaden är rejält svängig och priset för el varierar väldigt mycket. Det gör att vi har valt att pausa erbjudandet av fastprisavtal. 
En del elhandelsföretag fortsätter att erbjuda fastprisavtal med lång bindningstid och historiskt sett till väldigt höga prisbilder.
Vår analys ger att fastprisavtal innebär ett alldeles för stor risk för kunden.

Mix avtal

Så här fungerar Mix 1 år

Mix är ett portföljförvaltat avtal och våra inköpare säkrar upp en framtida mängd el till en gemensam portfölj, ca 35% - 70% av kundernas uppskattade månadsförbrukning. Återstående volym utgörs av Rörligt elpris. Mängden el som prissäkras kan vara högre på vintern än på sommaren då priserna oftast är lägre.

Priserna kommer att förändras varje månad beroende på antalet kunder som väljer Mix

Den fasta kostnaden är 37,50 kr/mån inkl.moms. Uppsägningstiden är en månad och bindningstiden är avtalets längd dvs. ett år.

Sett över de senaste åren har ett förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset.

I priset för Mix ingår inköpskostnader och avgifter samt elcertifikat. Moms tillkommer. Priset fastställs månadsvis i efterhand.

Trygg avtal på paus

Då energipriserna för prissäkringar på marknaden ökade kraftigt under hösten gjorde att Tryggportföljernas prisbild påverkades mycket av tillkommande avtal. Detta gör att vi pausar nytecknandet av denna avtalsform.

Inköpen av el säkras på samma sätt som för Mix , Trygg har en högre prissäkringsnivå än Mix, ca 90% av portföljkundernas framtida prognostiserad månadsförbrukning. Återstående volym köps in till det rörliga priset samma månad.

Resultatet blir ett långsiktigt, där långsiktigheten i dessa avtal gör att det finns en viss fördröjning med hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden.

Sett över de senaste åren har ett förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset.

Hos oss kan du istället välja mellan Rörligt Standard, Rörligt Timme eller Mix avtal.

Utfall samt prognos Mix & Trygg avtal april 2024

Jämförpriser april 2024

Avtal2000 kWh/år5000 kWh/år20000 kWh/år
Rörligt Standard58,3849,3844,88
Rörligt Standard 1 år >14 999 kWh/år57,8848,8844,38
Rörligt Standard 1 år <15 000 kWh/år50,3845,8843,63
Rörligt Standard 6 månader40,2540,2540,25
Rörligt Timme53,2344,2339,73
Rörligt Timme 1 år >14 999 kWh/år52,7343,7339,23
Rörligt Timme 1 år <15 000 kWh/år45,2340,7338,48
Rörligt Timme 6 månader35,1035,1035,10
Mix 1 år76,0862,5855,83
Tillfälligt avtal82,0071,2065,80

Jämförpris är enligt Konsumentverkets föreskrifter. Fast avgift är utslagen på respektive årsförbrukning. Ju högre förbrukning man har desto mindre påverkan får den fasta avgiften på jämförpriset.

Rörligt Timme - pris per timme - maj 24

Priset visas i kr/kWh inklusive moms, klicka på bilden för större information.

Är du kund och vill ta ut egen specifierad timkostnad, logga in på Mina sidor.

Produktion - Ersättning per timme - maj 24

Ersättningen visas i kr/kWh exl. moms, klicka på bilden för större information.

Är du kund och vill ta ut egen specifierad timersättning, logga in på Mina sidor.