Nöjda kunder

Upplands nöjdaste kunder

Upplands Energi har med bred marginal Upplands nöjdaste kunder!

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är Upplands Energi det elbolag i Uppland som med en bred marginal har de nöjdaste elhandelskunderna. I hela Sverige ligger Upplands Energi högst rankad.

Detta förtroende styrker oss i vår strategi att ett lokalt uppländskt energiföretag med mycket konkurrenskraftiga priser och en enastående kundservice är vad alla ni upplänningar efterfrågar och önskar. Vi fortsätter att sträva efter att bli det självklara lokala alternativet för alla i Uppland!

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice