ISO certifiering

Upplands Energi är sedan 2004 certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledning, ISO 14001 Miljöledning samt enligt AFS 2001 Arbetsmiljöledning.

Tryck på bilderna nedan för att se certifikaten.

Upplands Energi Ekonomiska Förening


Upplands Energi AB