Elavtal överproduktion SolEl

När du är elhandelskund och köper SolElsanläggning från Upplands Energi köper vi gärna er överproduktion av SolEl. Ersättningen för den SolEl du inte använder själv består av olika delar: 

  • Försäljning av överproduktion, Upplands Energi erbjuder för närvarande en ersättning för översproduktionen baserat på Nordpools timspotpris minus 2,1 öre/kWh minus handelsavgifter. (eSett, balansansvarskostnader, Svenska Kraftnät mm).
  • Skattereduktion 60 öre/kWh (kommer på deklarationen)
  • Nätnytta, utbetalas från elnätsbolaget för minskade energiförluster i elnätet, kontakta ditt elnätsbolag för mer information om ersättningsnivå.

 

Rabatterat elhandesavtal