Särskilda Avtalsvillkor 

Upplands Energis särskilda avtalsvillkor gällande elavtal för konsument från 2024-01-01

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkoren har tillkommit efter en överenskommelse mellan branschföreningen Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Klicka på respektive länk nedan för att se avtalsvillkoren, de kan även beställas via telefon: 018-67 84 00 eller e-post: kundservice@upplandsenergi.se

avtalsvillkor för elhandelsföretag till konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsumenterLadda ned
ElhandelEL 2012 K (rev 2)
Särskilda avtalsvillkor för konsumenterLadda ner
Elhandel anvisat elhandelsföretagSärskilda villkor försäljning av el från anvisat företag (rev 2)

avtalsvillkor för elhandelsföretag till näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkareLadda ned
ElhandelEl 2012 N (rev 2015)