Vi är schyssta elhandlare!

Vi är glada och stolta över att vara certifierade med Schysst elhandel, som är en certifiering som garanterar att det är lättare, tydligare och tryggare för dig som kund att handla el.

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger särskilt uppställda kundlöften, som elhandelsföretaget måste förbinda sig till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i sin försäljning och att alla kunder ska kunna handla el på ett tryggt sätt.

I Sverige finns det mer än 150 elhandelsföretag och drygt 40 är godkända för Schysst elhandel och ett av dem är vi, Upplands Energi!

 

 

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice