Vi har världens smartaste elnät

Effektbristen diskuteras ofta i energidebatten. Lösningen är kanske enklare än många tror, Upplands Energi har världens smartaste elnät där vi använder smarta metoder för att jämna ut effektbehovet i energisystemet. Branschtidningen Energi berättar mer om vårt projekt VäxEl (Växlande Effektreglering).

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice