Angående massmedia och elnätsavgifterna

Med tanke på söndagen den 17 septembers mediainformation angående ”Stora skillnader i prisökningar mellan elnätsbolag”, där Intresseorganisationen Villaägarnas genomgång av elnätskostnader i Sveriges samtliga kommuner för år 2016 visar att de tre stora elföretagen höjt priserna mest. Upplands Energi vill förmedla att vi ej har höjt nättariffen varken 2016 eller 2017 och kommer inte heller att göra det under 2018.

Upplands Energi driver ett elnät som geografiskt omfattar nästan halva Uppsala- samt delar av Heby- och Östhammars kommun. Vi har genom ett långsiktigt arbete kunnat bibehålla konkurrenskraftiga nättariffer. Genom god framförhållning och ett långsiktigt underhåll har vi även relativt få störningar på elnätet. Upplands Energi vädersäkrar, bygger om i en hög takt samt gör stora satsningar för framtidens elförsörjning. Vår långsiktighet och medarbetarnas mycket goda arbete har därmed kommit våra kunder, som också är våra delägare, till stor nytta.
 
Upplands Energi kommer med respekt för våra nätkunder inte höja avgifterna bara för att vi kan.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice