Grön teknik skattereduktion

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut med avdrag direkt på fakturan, men är en egen skattereduktion.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  • Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Villkoren för skattereduktionen och förutsättningarna för att få stöd kan du läsa mer om hos Skatteverket.