Frånluftvärmepump

Även kall utomhusluft innehåller värme. Också vid temperaturer ner mot -20° C, kan energin utnyttjas för uppvärmning.

Inomhusluften, som lämnar huset via ventilationen, har vi redan använt energi till att värma till ca +20° C. Att återanvända den värmeenergin är en så självklar åtgärd att frånluftvärmepumpar ofta integreras i ventilationen i nybyggen.

Vi erbjuder frånluftvärmepumpar från Nibe.

Frånluftvärmepump

Frånluftvärmepumpar från Nibe

Intresserad av värmepump? Vi installerar bergvärme, luft-vatten, frånluft och luft-luft-värmepump.