Värmepumpar

Vi erbjuder flera alternativ av värmepumpar och utför även service på dessa. 

Vi är SVEP-certifierad (Svenska kyl och värmepumpsföreningen) återförsäljare och är ledande på värmepumpar i Uppland.

Vi på Upplands Energi hjälper dig naturligtvis med att ta fram den värmepump som passar bäst för ert behov.


Vilken typ av värmepump passar dig?

Faktorer som påverkar valet av värmepump och värmekälla är bland annat hustypen, husets totala energibehov och skick, belägenhet och värmesystem. Då man skall välja och dimensionera bör följande fakta finnas tillgängliga:

•  Husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta)

•  Energiförbrukning (el kWh, olja m3, ved m3; statistik över ett antal år är en fördel)

•  Husets byggår, ev tilläggsåtgärder

•  Ventilationsbehov och ventilationssystem

•  Tomtyta, markförhållanden och belägenhet

•  Hushållets storlek

Intresserad av värmepump? Vi installerar bergvärme, luft-vatten, frånluft och luft-luft-värmepump.