Berg- eller jordvärme

För huset med vattenburet värmesystem. Med bergvärme får du ett uppvärmningssystem som hämtar lagrad solenergi från berggrunden. 

Energin hämtas via ett borrat hål (energibrunn) för att senare ge värme och varmvatten i huset. För att processen skall fungera krävs att en viss mängd elenergi tillförs. En bergvärmeanläggning är dessutom bekväm, energieffektiv och i det närmaste underhållsfri. Den tar liten yta i anspråk samt ger möjlighet till frikyla. Med frikyla kan du under varma dagar kyla ditt hus till en mycket låg kostnad.  

Berg- eller jordvärme

Värmepumpar från Nibe och Bosch

Vi monterar värmepumpar från Nibe och Bosch. Bergvärmepumpen ger bäst besparing av alla värmepumpar.

Intresserad av värmepump? Vi installerar bergvärme, luft-vatten, frånluft och luft-luft-värmepump.