Serviceavtal värmepumpar

Nu kan Upplands Energi erbjuda ett serviceavtal med en årlig servicegenomgång av er värmepumpsanläggning.

Detta för att säkerställa att anläggningen arbetar med optimal drift och prestanda samt att förebygga driftsstopp och förtida haverier. Resultatet blir att anläggningen ger den mest optimala besparingen!

Serviceavtal

Boka serviceavtal med Upplands Energi

Årlig översyn

I serviceavtalet ingår en årlig översyn av värmepumpen i vilket följande ingår:

  • Kontroll och vid behov justering av värmepumpens regler/styrutrustning.
  • Kontroll och vid behov normal påfyllning,rengöring och justering av värme‐ och köldbärarkretsar.
  • Information till brukare om skötselråd och handhavande.
  • Upprättande av uppmätningsprotokoll inkl. eventuella förslag på rekommenderade åtgärder.

OBS eventuellt materiel tillkommer enligt gällande prislista plus eventuell mer tid.

Pris

För luft-luft värmepumpar 1 795 kronor/år (Ord pris 2 495)
För bergvärme, frånluft och luft‐vattenvärmepump 1 995 kronor/år (Ord pris 2 595)

VärmepumpPris
För luft-luftvärmepump 1 795 kronor / år
För frånluftsvärmepump1 995 kronor / år
För bergvärmepump och luft-vattenvärmepump 1 995 kronor / år
 

Bokning

Tryck på knappen nedan för kontakt och bokning av ert serviceavtal så kontaktar vi er.

Uppsägning

Uppsägning av avtalet ska ske 3 månader före den årliga förfallodagen. I annat fall förlängs avtalet med 12 månader.

Boka Serviceavtal