Serviceavtal värmepumpar

Upplands Energi erbjuder serviceavtal med servicegenomgång av er värmepumpsanläggning.

Serviceavtal

Boka serviceavtal med Upplands Energi

I serviceavtalet ingår:

  • Kontroll av värmepumpens regler/styrutrustning
  • Kontroll och vid behov normal påfyllning, rengöring och justering av värme‐ och köldbärarkretsar
  • Information till brukare om skötselråd och handhavande
  • Upprättande av protokoll
     

OBS eventuellt materiel tillkommer enligt gällande prislista plus eventuell mer tid.

Boka Serviceavtal