Information angående Trygg elhandelsavtal

Trygg-avtalet är ett förvaltat elavtal där de kunder som valt Trygg-avtalens beräknade framtida förbrukning har säkrats upp i en kundgemensam portfölj. Prissäkringar har skett över tid till ca 90 % och avräknas månadsvis, detta innebär att Trygg-avtalet består av en stor prissäkrad del och en mindre rörlig del.

Hur påverkas Trygg-avtalen av det rörliga elpriset?
Trygg-avtalen består till stor del av en prissäkrad volym, vilket gör att vid en kraftig uppgång av det rörliga elpriset är påverkan av Trygg-avtalen låg, samma gäller vid en kraftig nedgång av det rörliga elpriset.

Under hösten 2022 analyserade branschens analytiker och sakkunniga att vintern skulle bli extremt dyr för alla konsumenter. Marknaden reagerade kraftigt och prissättningen av el började närma sig nivåer över 7 kr/kWh för vissa vintermånader; det skulle bli brist på el i Sverige. Många kunder valde då en form av säkerhet för sitt elavtal inför kommande vinter till exempel Trygg-avtalet.

För att Trygg-avtalets kunder inte skulle drabbas av dessa höga nivåer pausades nytecknande av Trygg vid en hög nivå, dock lägre än dåvarande marknadspris (slutet av augusti 2022).

Det rörliga elpriset har inte kommit upp i de nivåer som förutspåddes under hösten på grund av:

  • Mycket milt väder och mycket vind
  • Bra vattentillgång i våra älvar
  • Höga energipriser har medfört energieffektiviseringar hos kunder med ca 20 %
     

Utfallet för Trygg var positivt när det rörliga elpriset blev som högst men även negativt när det rörliga elpriset är lågt.

Elmarknaden är i dagsläget väldigt svår att förutspå, detta gör att i framtiden kommer det att vara stora variationer på det rörliga elpriset (volatilitet). Den 16 december 2022 låg Nordpools snittpris för december på 5,02 kr/kWh, det milda vädret och julhelgen gjorde att priset sjönk till 3,43 kr/kWh. 

Framtidens elpris?
Flera omvärldsfaktorer påverkar elpriset som tyvärr gör detta att det blir oerhört svårt att förutse hur prisläget kommer se ut i framöver.

Framtidens elpris kommer att vara mycket volatilt. Vill man säkra sig mot toppar och dalar och ha ett stabilare pris över tid kan ett förvaltat elavtal vara ett bra alternativ, även om vi inte kan garantera lägst pris. Sett över de senaste åren har ett förvaltat elpris över tid varit lägre än ett rörligt elpris.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice